Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Zarządzenie Nr 56/MON z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2021.06.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.14 14:13
Treść aktu: