Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Zarządzenie Nr 34/MON z dnia 17 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.09.18 10:11
Treść aktu: