Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.18 12:33
Treść aktu: