Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
143.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2015.05.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.05.12 11:19
Treść aktu: