Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Zarządzenie Nr 55/MON z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.06.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.08 14:32
Treść aktu: