Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 11 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania
Minister Obrony Narodowej 2018.09.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.09.17 12:48
Treść aktu: