Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żolnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015
Minister Obrony Narodowej 2013.05.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.05.31 11:58
Treść aktu: