Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Zarządzenie Nr 54/MON z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego”
Minister Obrony Narodowej 2021.06.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.08 09:19
Treść aktu: