Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.02.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.02.18 13:15
Treść aktu: