Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Zarządzenie Nr 53/MON z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych”
Minister Obrony Narodowej 2021.06.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.08 09:18
Treść aktu: