Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2013.05.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.05.23 11:25
Treść aktu: