Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Zarządzenie Nr 25/MON z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2019.07.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.07.19 09:41
Treść aktu: