Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2019.07.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.07.19 09:40
Treść aktu: