Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Zarządzenie Nr 52/MON z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2021.06.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.04 14:38
Treść aktu: