Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu i sposobu przygotowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego do włączenia w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 12:17
Treść aktu: