Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
135.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Minister Obrony Narodowej 2018.08.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.30 14:50
Treść aktu: