Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
135.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 12:15
Treść aktu: