Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu 10. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 12:13
Treść aktu: