Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
133.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Helu
Minister Obrony Narodowej 2018.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.29 08:29
Treść aktu: