Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
133.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ceremoniału składania przysięgi przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 12:11
Treść aktu: