Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Zarządzenie Nr 29/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2018.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.29 08:23
Treść aktu: