Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
129.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2018.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.29 08:04
Treść aktu: