Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 9 maja 2013 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie dzialalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.05.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.05.09 11:59
Treść aktu: