Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu używania flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami państwa oraz w kontaktach miedzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.04.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.04.10 12:52
Treść aktu: