Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Zarządzenie Nr 23/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2018.08.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.29 07:44
Treść aktu: