Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 23 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lądku-Zdroju
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 11:09
Treść aktu: