Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
122.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia
Minister Obrony Narodowej 2016.07.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.07.12 10:44
Treść aktu: