Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
121.
Zarządzenie Nr 10/MON z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii
Minister Obrony Narodowej 2013.04.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.04.29 10:56
Treść aktu: