Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
120.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 20 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 10:51
Treść aktu: