Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
12.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023
Minister Obrony Narodowej 2022.02.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.02.03 12:47
Treść aktu: