Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
119.
Zarządzenie Nr 17/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 10 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 10:41
Treść aktu: