Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Zarządzenie Nr 51/MON z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2021.05.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.05.17 11:25
Treść aktu: