Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu icj działania
Minister Obrony Narodowej 2016.07.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.07.04 10:03
Treść aktu: