Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
118.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2018.08.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.08.28 10:32
Treść aktu: