Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
117.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.07.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.07.28 07:49
Treść aktu: