Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Zarządzenie Nr 23/MON z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2019.05.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.05.28 10:02
Treść aktu: