Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
113.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.06.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.06.24 10:30
Treść aktu: