Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
112.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2019.05.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.05.27 11:20
Treść aktu: