Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
11.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności przez żołnierzy Zandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.10 09:14
Treść aktu: