Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
106.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.05.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.05.20 14:40
Treść aktu: