Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
104.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"
Minister Obrony Narodowej 2014.03.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.03.31 11:32
Treść aktu: