Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
103.
Zarządzenie Nr 10/MON Z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.05.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.05.31 12:14
Treść aktu: