Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2019.05.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.05.17 10:04
Treść aktu: