Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2012.03.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.14 12:06
Treść aktu: