Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Zarządzenie Nr 50/MON z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej, realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2021.04.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.04.20 14:19
Treść aktu: