Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Upoważnienie Nr 9/MON z dnia 30 marca 2015 r. dla Pana Roberta Załogi - Zastępcy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.31
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.31 12:11
Treść aktu: