Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Upoważnienie Nr 8/MON z dnia 30 marca 2015 r. dla Pana płk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.31
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.31 11:53
Treść aktu: