Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Upoważnienie Nr 14/MON z dnia 8 kwietnia 2013 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.04.09
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.04.09 12:02
Treść aktu: