Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Upoważnienie Nr 17/MON z dnia 5 marca 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 09:47
Treść aktu: