Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Upoważnienie Nr 12/MON z dnia 18 marca 2013 r. dla Pana kmdr. Janusza Walczaka - Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego
Minister Obrony Narodowej 2013.03.21
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.21 10:40
Treść aktu: